Predaj a prevoz materiálu, búracie práce, maliarske práce.