Každému projektu predchádza podrobná konzultácia. Preberieme si varianty, pripravíme návrh a cenovú ponuku.